Aktualności

Odwołanie rozpoznania spraw sądowych

Opublikowano: 27.03.2020, 10:54

Odwołanie rozpoznania spraw sądowych w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 rokuOdwołanie rozpraw

Opublikowano: 12.03.2020, 15:32

Odwołanie rozpraw i posiedzeńKomunikat w sprawie zagrożenia koronawirusem COVID

Opublikowano: 12.03.2020, 14:00

Komunikat w sprawie zagrożenia koronawirusem COVID-19TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Opublikowano: 14.02.2020, 12:35

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od 21 lutego do 28 lutego 2020 r.  INFORMACJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI KASY W SĄDZIE

Opublikowano: 31.12.2019, 13:25

INFORMACJA DOTYCZĄCA LIKWIDACJI KASY SĄDUWycofanie papierowych znaków opłaty sądowej

Opublikowano: 19.04.2018, 08:23

Informujemy, iż z dniem 30.06.2018 r. zakończona zostaje sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej. Po tym terminie nie ma możliwości ich wykorzystywania ani możliwości zwracania zakupionych uprzednio papierowych znaków.  

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
III K 482/2017
Przewodniczący: SSR Anna Bilecka - Pawlica
09:00, 2020-04-03
Sala nr , , Pl. Kopernika 2 Rybnik
III K 482/2017
Przewodniczący: SSR Anna Bilecka - Pawlica
09:00, 2020-04-17
Sala nr , , Pl. Kopernika 2 Rybnik
I C 971/2017
Przewodniczący: SSR Łucja Gruszczyńska - Czapla
12:30, 2020-04-17
Sala nr , , Plac Kopernika 2 Rybnik
III K 1756/2019
Przewodniczący: SSR Anna Bilecka - Pawlica
10:15, 2020-05-05
Sala nr , , Pl. Kopernika 2 Rybnik
III K 482/2017
Przewodniczący: SSR Anna Bilecka - Pawlica
09:00, 2020-05-08
Sala nr , , Pl. Kopernika 2 Rybnik


Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku

Budynek Sądu w Rybniku

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Rybniku

 

Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (np. wniosek o wpis w księdze wieczystej, wniosek o założenie księgi wieczystej) możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33.

 

 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-100
faks: +48 32 42-60-012

Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą:

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Dane teleadresowe tych Wydziałów znajdują się w Strukturze Organizacyjnej.

e-mail: rybnik@rybnik.sr.gov.pl 

 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

  W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
  Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

  a) dla spraw toczących się w Sądzie

     - sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
     - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
      - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS

  b) dla spraw nowych

      - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 • Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
  NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000
 • Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
  Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! Brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.NIP i Regon

NIP: 642-23-33-394.

REGON: 000322169.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 1 075 322
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 31.05.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry