Zespoły kuratorskie

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

44-200 Rybnik Plac M. Kopernika 2

Sekretariat Zespołu - Lidia Szaboń pok.10  

tel.: +48 32 43-93-169, fax: +48 32 43-93-169

e-mail: kuratorzykarni@rybnik.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-piątek - godz.8.00 do 15.00

 

Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

dr Danuta Jurczyk

dyżury: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

godz.8 00- 15 00, pokój 52

 

Kurator

dni dyżurów 

Nr pokoju

Nr telefonu

Kurator Specjalista

mgr Adamaszek Barbara

poniedziałek, środa

godz. 8 00 - 15 00

 

52

tel. +48 32 43-93-181

Starszy Kurator Zawodowy

mgr Brząkalik Justyna

środa, piątek

godz. 8 00 - 15 00

 

1

tel. + 48 32 43-93-162

Starszy Kurator Zawodowy

mgr Bobrek Józef

poniedziałek, środa,

godz. 8 00 - 15 00

 

1

tel. + 48 32 43-93-162

Kurator Zawodowy

mgr Fojcik Hanna

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

57

tel. + 48 32 43-93-169

Kurator Specjalista

mgr Modlińska Barbara

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

52

tel. + 48 32 43-93-181

Kurator Specjalista

Kalwar Zbigniew

wtorek, czwartek

godz. 8 30 - 15 30

 

1

tel. + 48 32 43-93-162

Kurator Specjalista

mgr Kapela Anna

poniedziałek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

56

tel. + 48 32 43-93-182

Kurator Zawodowy

mgr Karzełek Aleksander

środa, piątek

godz. 8 30 - 15 30

 

56

tel. + 48 32 43-93-182

Starszy Kurator Zawodowy

mgr  Kępka Anna

poniedziałek, środa

godz. 8 30 - 15 30

 

2

tel. + 48 32 43-93-159

Starszy Kurator Zawodowy

mgr Musioł Marcin

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

56

tel. + 48 32 43-93-182

Starszy Kurator Zawodowy

mgr Wójcik Mirosław

poniedziałek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

2

tel. + 48 32 43-93-159

Starszy Kurator Zawodowy

mgr Wójcik Wiesława

wtorek, piątek

godz. 8 00 - 15 00

 

2

tel. + 48 32 43-93-159

Kurator Specjalista

Żywica Ireneusz

 

środa, piątek

godz. 8 00 - 15 00

 

57

tel. + 48 32 43-93-169

 

Uwaga – Strony w pokojach kuratorów przyjmowane są pojedynczo

 

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds Rodzinnych

44-200 Rybnik Plac M. Kopernika 2

Sekretariat Zespołu - Lidia Szaboń pok.10  

tel.: +48 32 43-93-166, fax: + 48 32 43-93-169

e-mail: zespol.kuratorski2@rybnik.sr.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek - piątek - godz. 8.00 - 15.00

 

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

mgr  Andrzej Staniucha

dyżury: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.00 do 15.00, pokój 52

  

 

Kurator

dni dyżurów 

Nr pokoju

Nr telefonu

Starszy Kurator

mgr Barbara Cnota

poniedziałek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

5

tel. +48 32 43-93-167

 Kurator Zawodowy

mgr Lucjan Gliwa

wtorek, piątek

godz. 8 00 - 15 00

 

5

tel. + 48 32 43-93-167

Kurator Specjalista

mgr Anna Hutyra

poniedziałek, czwartek,

godz. 8 00 - 15 00

 

54

tel. + 48 32 43-93-168

Starszy Kurator

mgr Joanna Kostka-Miłek

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

54

tel. + 48 32 43-93-168

Kurator Specjalista

mgr Beata Martauz

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

3

tel. + 48 32 43-93-161

Kurator zawodowy

mgr Aleksandra Pędzik

 

środa, piątek

godz. 8.00-15.00

5

Tel.+ 48 32 43-93-167

Starszy Kurator

mgr Edyta Pływacz

poniedziałek g.10.00-18.00, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

3

tel. + 48 32 43-93-161

Kurator Specjalista

mgr Katarzyna Budny

wtorek, czwartek

godz. 8 00 - 15 00

 

4

tel. + 48 32 43-93-165

Starszy Kurator  

mgr Sebastian Szymala

poniedziałek, środa

godz. 8 00 - 15 00

 

54

tel. + 48 32 43-93-168

 Kurator Zawodowy

 mgr Agnieszka Szafoni-Nikel

 środa, piątek

godz. 8 00 - 15 00

 

3

tel. + 48 32 43-93-161

Kurator Zawodowy

 mgr Agata Świerczyna 

 poniedziałek, środa

godz. 8 00 - 15 00

 tel. + 48 32 43-93-165

Uwaga – Strony w pokojach kuratorów przyjmowane są pojedynczo

 

 

Podpisał: Paweł Biegisz
Dokument z dnia: 17.01.2017
Dokument oglądany razy: 43 968
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 17.01.2020
 
Wydruk z dnia: 26.09.2021 // www.rybnik.sr.gov.pl