Konta bankowe

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego w Rybniku Adm.0181-35/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku z dniem 01 stycznia 2020 roku likwidacji uległa Kasa Sądu Rejonowego w Rybniku.

Od dnia 02 stycznia 2020 roku w samoobsługowym terminalu płatniczym mieszczącym się w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku przy ul. Plac Kopernika 2 będzie można dokonywać wyłącznie wpłat bezgotówkowych w sprawach dotyczących postępowań sądowych oraz realizowana będzie sprzedaż znaków opłaty sądowej w postaci e-znaków.

Terminal płatniczy będzie czynny w dniach i godzinach odpowiadających dniom i godzinom urzędowania Sądu Rejonowego w Rybniku tj. w poniedziałki w godzinach 07:30-18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:30, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Informujemy, że opłat sądowych w formie gotówkowej można dokonywać w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji).

 Dowód wpłaty powinien czytelny i zawierać następujące dane:

           Przykładowy opis dowodu wpłaty dla:

          I K 100/18 Kd 99/18 grzywna 300,00zł, koszty 50,00zł, imię i nazwisko

      

           W celu sprawnej obsługi stron prosimy dołączyć do pism  dowód wpłaty.

 

KONTA   BANKOWE

 

BIC Narodowy Bank PolskiNBPLPLPW

BIC Bank Gospodarstwa KrajowegoGOSKPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem rachunku bankowego kodu Polski "PL"

 

  1. Dochody budżetowe , na który należy uiszczać opłaty za : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe

 

BANK NBP O/Katowice

 NR 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000 PLN

 

  1. Sumy depozytowe,  na których należy uiszczać: depozyty, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do sumy nabycia

Bank Gospodarstwa Krajowego  O/w Katowicach

 

PLN 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004 
EUR 80 1130 1017 0021 1000 5190 0002
USD 96 1130 1017 0021 1000 5190 0005
CHF 10 1130 1017 0021 1000 5190 0001
GBP 53 1130 1017 0021 1000 5190 0003

 

Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie są realizowane  w kasie sądu. Realizowane są wyłącznie poprzez w/w  rachunki bankowe.

 

  1. Sumy na zlecenie, na który należy uiszczać: zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenia w prasie, na wywiad kuratora itp.

 

BANK NBP O/Katowice

NR 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000 PLN

 

 

  1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- nawiązki i świadczenia pieniężne -  tytule wpłaty proszę podać syg. akt oraz nr NF

 

BANK Gospodarstwa Krajowego  o/ Katowice

Nr 32 1130 1091 0003 9086 7320 0005 PLN

 

  1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

 

BANK Gospodarstwa Krajowego  o/ Katowice

Nr 43 1130 1091 0003 9086 7320 0001 PLN

 

  1. Wydatki budżetowe - zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Rybniku

 

      BANK NBP O/Katowice

      NR 17 1010 1212 3062 4522 3000 0000 PLN

Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 74 925
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 20.09.2021
 
Wydruk z dnia: 1.10.2022 // www.rybnik.sr.gov.pl