Witamy!

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku

Budynek Sądu w Rybniku. 

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Rybniku

. 

Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (np. wniosek o wpis w księdze wieczystej, wniosek o założenie księgi wieczystej) możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w Rybniku przy ul. Zamkowej 3.

. 

. 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-100
faks: +48 32 42-60-012

Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą:

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Dane teleadresowe tych Wydziałów znajdują się w Strukturze Organizacyjnej.

e-mail: rybnik@rybnik.sr.gov.pl 

. 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

. 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

UWAGA! Brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

Informujemy, że opłat sądowych w formie gotówkowej można dokonywać w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji).

. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

. 

. 

NIP i Regon

NIP: 642-23-33-394.

REGON: 000322169.

Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 1 411 933
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 20.09.2021
 
Wydruk z dnia: 8.08.2022 // www.rybnik.sr.gov.pl