Punkt Kontaktu - Mediacje

Mediacje

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015r. poz. 1595), która zakłada upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy.

Korzyści płynące z mediacji to m.in.:

- krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy,

- mniejszy formalizm i większe poczucie komfortu psychicznego,

- zwiększona gwarancja usunięcia na trwałe konfliktu,

- zmniejszone koszty postępowania,

- większy wpływ na sposób prowadzenia postępowania,

- możliwość wyboru rozjemcy sporu (mediatora).

 

W Sądzie Rejonowym w Rybniku, stali mediatorzy pozostają do dyspozycji stron w tym do prowadzenia spotkania informacyjnego:

Harmonogram dyżurów mediatorów w Punkcie Konsultacji z mediatorami w Sądzie Rejonowym w Rybniku od dnia 1 czerwca 2017 r.

Dostępni są również inni stali mediatorzy, których lista prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego, bądź mediatorzy z list przekazanych przez organizacje pozarządowe i uczelnie.

 

 

 Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 06.11.2014
Dokument oglądany razy: 4 193
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 31.05.2017
 
Wydruk z dnia: 26.09.2021 // www.rybnik.sr.gov.pl