Petycje

 I.

Nr petycji: 058-18/16

Data wniesienia petycji: 8 lipca 2016 r.

Podmiot wnoszący: -

Tematyka petycji:  treść petycji 

Stan aktualny: zakończona - uwzględniono żadanie będace przedmiotem petycji

 

Parametry drukarek nabytych w ramach zamówienia publicznego nr ZP-10/15 udzielonego przez CZDSIGB

Informacja roczna o złożonych petycjach:

W roku 2016 wpłynęła 1 petycja.

Przedmiotem petycji było udzielenie informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu przetargowym.

Sposób załatwienia petycji: zakończona - uwzględniono żądanie będące przedmiotem petycji. 

Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 14.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 967
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 13.06.2017
 
Wydruk z dnia: 30.07.2021 // www.rybnik.sr.gov.pl