Strona główna / Licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Licytacje komornicze publikowane na podstawie art. 955 §1 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).


Pokaż tylko licytacje wybranego komornika:


Sygnatura komornicza: Km 952/18

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-10 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Krzysztofa Dzidy, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 10.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-10 13:04:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1355/15

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Damiana Czapli, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 15.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-29 08:28:57 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1355/15

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 08:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Damiana Czapli, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 15.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-29 08:26:09 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 711/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Roberta Porady, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 12.08.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-05-20 14:39:00 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 1766/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Roberta Porady, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 12.08.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

I licytacja lokalu mieszkalnego (km 1799/19)Załączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2022-05-20 15:50:25 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 2121/18

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Arkadiusza Chmielowskiego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 30.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-30 09:15:33 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1622/19 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-12 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Arkadiusza Chmielowskiego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 30.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-30 11:50:01 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 1689/19

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-13 11:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Łukasza Kościelnego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 20.06.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Obwieszczenie KM 1689/19Załączniki:

  • Odpis obwieszczenia
Opublikowano dnia: 2022-06-20 11:37:22 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 3833/17

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-13 14:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Tomasza Wiśniewskiego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 14.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-20 08:42:17 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 841/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-17 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Zbigniewa Zawadzkiego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 06.07.2022 dotyczącym terminu opisu i oszacowania nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-07-07 13:29:06 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: GKM 85/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-18 09:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Adama Jakubczyka, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 23.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Adam Jakubczyk
Kancelaria Komornicza nr III w Rybniku 44-200 Rybnik, ul.  Miejska 11/3
tel.: 327559074, fax: 327559074, email: rybnik.jakubczyk@komornikid.pl, NIP: 6252198022
konto: ING Bank Śląski SA O. w Rybniku                 90 1050 1344 1000 0092 2279 5727 
Sygn. akt GKm 85/20
Rybnik, dnia 21.06.2022
w odpowiedzi podać: sygn. akt  GKm 85/20
*1022062100241*

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Adam Jakubczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.08.2022 r. o godz 09:00 w sali nr 120 Sądu Rejonowego w Rybniku odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Szczejkowicach, przy ul. Gliwickiej 135  stanowiącej własność dłużnika:
Bywalec Adam
44-246 Szczejkowice, ul. Gliwicka 135
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr GL1Y/134158/2 w Sądzie Rejonowym w Rybniku.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 790 901,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 593 175,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 
79 090,10 zł najpóźniej w przeddzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 
Rękojmia może równie zostać wpłacona na rachunek bankowy komornika 90 1050 1344 1000 0092 2279 5727 ING Bank Śląski S.A. podając sygnaturę Gkm 85/20 oraz dane licytanta.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Rybniku do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Adam Jakubczyk

Opublikowano dnia: 2022-06-23 09:28:52 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 1599/20

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-19 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Roberta Porady, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 12.07.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-07-12 11:10:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: Km 1500/19 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-19 13:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Arkadiusza Chmielowskiego, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 30.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-30 14:41:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: KM 1585/19 i inne

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-20 17:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Marcina Kolka, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 21.07.2022 dotyczącym drugiej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-07-21 17:52:24 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura komornicza: km 335/21

Termin zakończenia publikacji: 2022-08-26 10:00:00

Informujemy o Obwieszczeniu Komornika Sądowego Roberta Porady, Kancelaria Komornicza w Rybniku z dnia 06.06.2022 dotyczącym pierwszej licytacji nieruchomości.

Załączniki:

Opublikowano dnia: 2022-06-06 11:45:14 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Kowol
Dokument z dnia: 15.06.2018
Dokument oglądany razy: 116 453
Opublikował: Sebastian Kowol
Publikacja dnia: 15.06.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry