Strona główna / Aktualności

Komunikat w sprawie zagrożenia koronawirusem COVID

Opublikowano: 12.03.2020, 14:00

Sąd Rejonowy w Rybniku na podstawie zarządzenia Adm. 0181-4/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 12 marca 2020 w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Rybniku środków zapewniających bezpieczeństwo w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS - CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi informuje:

- osoby, które otrzymały wezwania do stawiennictwa w Sądzie Rejonowym w Rybniku lub zawiadomienia o posiedzeniu zawiadamiamy, że jeżeli w ostatnim czasie  (w okresie ostatnich dwóch – trzech tygodni) przebywali Państwo w krajach zagrożonych, wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub też mieli bezpośredni kontakt z takimi osobami, to pomimo wezwania do sądu, czy też zawiadomienia o posiedzeniu sądu, powinni poinformować o tym sąd drogą elektroniczną lub telefonicznie i nie stawiać się na rozprawie czy posiedzeniu. a jeżeli obecność nie była obowiązkowa, a chcą wziąć udział w posiedzeniu,  to należy sąd w w/w sposób o tym zawiadomić, co spowoduje wyznaczenie kolejnego terminu;

- do 31 marca 2020 roku wstęp do Sądu Rejonowego w Rybniku mają wyłącznie osoby wezwane lub zawiadomione oraz osoby, które wykażą w terminach ustalonych w Regulaminie Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Rybniku mejlem, telefonicznie lub pisemnie uzasadnioną potrzebę zapoznania się z aktami przed tym terminem;

- osoby, które chcą nawiązać kontakt z kuratorami sądowymi zobowiązane są do kontaktu telefonicznego z kuratorami bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- biuro obsługi interesantów do 31 marca 2020 roku będzie udzielać informacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a interesanci nie będą bezpośrednio przyjmowani w budynku sądu również w sekretariatach sądowych, z kolei czytelnia akt będzie udostępniana indywidualnie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym;

- do 31 marca 2020 roku przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się tylko pisemnie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- do 31 marca 2020 roku biuro podawcze VII Wydziału Ksiąg Wieczystych będzie nieczynne.

Zarządzenie Prezesa Adm. 0181-4/2020 w przedmiocie wprowadzenia środków zapewniających bezpieczeństwo w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Wiadomość oglądana razy: 3 749
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 12.03.2020, 14:00
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry