Władze Sądu

Prezes Sądu

SSR Ewa Janik


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103
Fax: +48 32 43-93-109

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016  poz. 2062 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn.zm.).

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rybniku

SSR Justyna Wyrwas-Oliwkiewicz 


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103
Fax: +48 32 43-93-109

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rybniku

Danuta Tyrakowska
Tel. +48 32 43-93-204
e-mail: dyrektor@rybnik.sr.gov.pl

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 poz. 2062 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn.zm.).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 44 517
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 01.09.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry