Władze Sądu

Wersja archiwalna zmieniona dnia 01.09.2020.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Prezes Sądu

SSR Ewa Janik


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103
Fax: +48 32 43-93-109

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016  poz. 2062 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn.zm.).

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rybniku

SSR Justyna Wyrwas-Oliwkiewicz 


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103
Fax: +48 32 43-93-109

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rybniku

Danuta Tyrakowska
Tel. +48 32 43-93-204
e-mail: dyrektor@rybnik.sr.gov.pl

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 poz. 2062 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015 poz. 2316 z późn.zm.).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 44 634
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 01.09.2020
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry