Strona główna / Informacje / Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województw


Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie  

 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2106) w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Udostępniamy wzór formularza

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 03.03.2015
Dokument oglądany razy: 6 959
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 22.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry