AKTUALNOŚCI

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego

Opublikowano: 28.03.2022, 15:06

AKTUALNY WNIOSEK O USTANOWIENIE OPIEKUNA TYMCZASOWEGO DLA MAŁOLETNIEGO OBYWATELA UKRAINY - ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОГО ОПІКУНА ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Doręczenia pism przez Portal Informacyjny

Opublikowano: 08.12.2021, 08:46

Informujemy, że od 8 grudnia 2021 r. doręczenia dla adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych i Radców Prokuratorii Generalnej RP realizowane będą w oparciu o art. 15 zzs9 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).

Zarządzenie w sprawie wideokonferencji

Opublikowano: 21.05.2021, 14:51

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku w sprawie realizacji wniosków dotyczących przeprowadzenia wideokonferencji kierowanych do Sądu Rejonowego w Rybniku 

Nowa siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych

Opublikowano: 23.02.2021, 15:26

Nowa siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych

Wdrożenie standardów obsługi interesanta

Opublikowano: 16.02.2021, 11:00

Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym 

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Opublikowano: 23.06.2020, 13:06

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości Najbliższe terminy spraw

Sygnatura
Godzina, data i miejsce rozprawy
III K 1078/2022
Przewodniczący: SSR Dorota Pohaba
08:00, 2022-10-03
Sala nr 31, Parter, Pl. Kopernika 2 Rybnik
III Kp 485/2022
Przewodniczący: SSR Dorota Pohaba
08:30, 2022-10-03
Sala nr 31, Parter, Pl. Kopernika 2 Rybnik
I Ns 633/2020
Przewodniczący: As. SR Maciej Grochowicz
09:00, 2022-10-03
Sala nr , , Plac Kopernika 2 Rybnik
III K 834/2022
Przewodniczący: SSR Dorota Pohaba
09:00, 2022-10-03
Sala nr 31, Parter, Pl. Kopernika 2 Rybnik
I C 219/2022
Przewodniczący: SSR Marta Ilków-Zgoda
09:00, 2022-10-03
Sala nr , , Plac Kopernika 2 RybnikWitamy na stronie Sądu Rejonowego w Rybniku

Budynek Sądu w Rybniku. 

Zarządzenie w sprawie ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Rybniku

. 

Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (np. wniosek o wpis w księdze wieczystej, wniosek o założenie księgi wieczystej) możliwe jest wyłącznie w Biurze Podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych w Rybniku przy ul. Zamkowej 3.

. 

. 

Podstawowe dane teleadresowe:

Adres: Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-100
faks: +48 32 42-60-012

Wydziały mieszczące się poza główną siedzibą:

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydział Gospodarczy, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Dane teleadresowe tych Wydziałów znajdują się w Strukturze Organizacyjnej.

e-mail: rybnik@rybnik.sr.gov.pl 

. 

Właściwość miejscowa:

Obszar właściwości Sądu obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

. 

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/Katowice 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

  W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
  Dowód wpłaty winien określać dokładnie:

  a) dla spraw toczących się w Sądzie

     - sygnaturę akt sprawy postępowania sądowego
     - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
      - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS

  b) dla spraw nowych

      - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 • Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego, mediatora, kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego i itp.)
  NBP o/Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000
 • Wpłaty do depozytu, wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
  Bank BGK w Warszawie o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004

UWAGA! Brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

Informujemy, że opłat sądowych w formie gotówkowej można dokonywać w punktach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji).

. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

. 

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

. 

. 

NIP i Regon

NIP: 642-23-33-394.

REGON: 000322169.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 1 432 561
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 20.09.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry