Strona główna / UDOSTĘPNIANIE AKT SĄDOWYCH DO CELÓW NAUKOWYCH

UDOSTĘPNIANIE AKT SĄDOWYCH DO CELÓW NAUKOWYCH

W celu uzyskania zgody na udostępnienie akt spraw Sądu Rejonowego w Rybniku do celów naukowo-badawczych należy złożyć wniosek (załącznik nr 1) skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku, w którym należy uzasadnić konieczność otrzymania dostępu do wnioskowanych akt oraz wskazać konkretne sygnatury akt spraw lub kategorie spraw. 

 Do wniosku należy załączyć:

1.    Czytelnie podpisane oświadczenie o zachowaniu tajemnicy, do których wnioskodawca uzyska dostęp (załącznik Nr 2),

2.    Czytelnie podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik Nr 3),

3.    Aktualne zaświadczenie z uczelni lub innej uprawnionej instytucji, potwierdzające fakt bycia studentem oraz poświadczenie zakresu żądanych przez promotora.

 

Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego, dla osób którym udostępniono akta sądowe w celu wykonania badań naukowych.

 

Załączniki:

1. Wniosek o zgodę na udostępnienie akt.

2. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

3. Zgoda na przetwarzanie danych z klauzulą informacyjną.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Paweł Biegisz
Dokument z dnia: 09.03.2022
Dokument oglądany razy: 880
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 09.03.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry