Petycje

 I.

Nr petycji: 058-18/16

Data wniesienia petycji: 8 lipca 2016 r.

Podmiot wnoszący: -

Tematyka petycji:  treść petycji 

Stan aktualny: zakończona - uwzględniono żadanie będace przedmiotem petycji

 

Parametry drukarek nabytych w ramach zamówienia publicznego nr ZP-10/15 udzielonego przez CZDSIGB

Informacja roczna o złożonych petycjach:

W roku 2016 wpłynęła 1 petycja.

Przedmiotem petycji było udzielenie informacji o parametrach drukarek zakupionych w postępowaniu przetargowym.

Sposób załatwienia petycji: zakończona - uwzględniono żądanie będące przedmiotem petycji. 

 

Informacja roczna o złożonych petycjach:

W roku 2017 do Sądu Rejonowego w Rybniku nie wpłynęły petycje. 

 

Informacja roczna o złożonych petycjach:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - w 2018 roku do Sądu Rejonowego w Rybniku nie wpłynęły petycje.

 

Informacja roczna o złożonych petycjach:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - w 2019 roku do Sądu Rejonowego w Rybniku nie wpłynęły petycje.

 

Nr petycji: 012-91/20

Data wniesienia petycji: 5 listopada 2020 r.

Podmiot wnoszący: -

Tematyka petycji:  treść petycji 

Stan aktualny: zakończona - uwzględniono żądanie będące przedmiotem petycji

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego 

 

Informacja roczna o złożonych petycjach:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - w 2020 roku do Sądu Rejonowego w Rybniku wpłynęła 1 petycja.

Przedmiotem petycji była zmiana zarządzenia w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych.

Sposób załatwienia petycji: zakończona - uwzględniono żądanie będące przedmiotem petycji. 

 

Informacja roczna o złożonych petycjach:

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) - w 2021 roku do Sądu Rejonowego w Rybniku nie wpłynęły petycje.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 14.07.2016
Dokument oglądany razy: 5 359
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 02.06.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry