Władze Sądu

Prezes Sądu

SSR Michał Wiekiera


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103

Kompetencje wynikające z art.22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 poz. 2072 z późn. zm.) i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2021 poz. 2046 z późn.zm.)

  

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rybniku

SSR Andrzej Makówka


Przyjmuje strony po uprzednim telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu daty, godziny oraz przedmiotu spotkania w Sekretariacie Oddziału Administracyjnego:
Pl. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój 124 I piętro

Tel. +48 32 43-93-103

Dyrektor Sądu Rejonowego w Rybniku

Piotr Sepioło 

Tel. +48 32 43-93-204

e-mail: dyrektor@rybnik.sr.gov.pl

Kompetencje wynikające z art.21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 poz. 2072 z późn. zm.) i i Działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2021 poz. 2046 z późn.zm.).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 49 196
Opublikował: Magdalena Lewandowska-Born
Publikacja dnia: 16.08.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry