Wydziały Sądu

Biuro Obsługi Interesantów udziela wszelkich informacji na temat biegu postępowań sądowych pod numerem telefonu 32 43-93-107 lub 32 43-93-108

BOI jest czynne codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, z przerwą od godziny 12:00 do godziny 12:15, znajduje się w pokoju nr 20 na parterze  budynku Sądu przy Placu Kopernika 2

I Wydział  Cywilny

Sekretariat Wydziału I Cywilnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 224, II piętro
tel.:  ( faks ) +48 32 43-93-111

e-mail: w1@rybnik.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Michał Wiekiera

Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Barbara Golec

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Alicja Gzocha

Informacja o podziale czynności 

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego

 

III Wydział  Karny

Sekretariat Wydziału III Karnego:
Plac M. Kopernika 2 44-200 Rybnik
pokój: 144, I piętro

tel.   + 48 32 43-93-131
faks: +48 32 43-93-223

e-mail: w3@rybnik.sr.gov.pl

Przewodnicząca Wydziału: SSR Ewa Wardach

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Agnieszka Bierza

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Iwona Musiolik

Sekcja Wykonawcza przy Wydziale III Karnym

Sekretariat Sekcji Wykonawczej przy Wydziale III Karnym:
Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik
pokój: 138, I piętro
Tel. +48   32 43-93-138
faks: +48 32 43-93-114

e-mail: 3wsekcja@rybnik.sr.gov.pl

Kierownik Sekcji Wykonawczej: SSR Sylwia Rehlis

Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Koszowska

Informacja o podziale czynności

III Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe.

IV Wydział  Rodzinny i Nieletnich

Sekretariat Wydziału IV Rodzinnego i Nieletnich:

 

Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
pokój: 214, II piętro

tel.   + 48 32 43-93-141
faks: +48 32 43-93-148

e-mail: w4@rybnik.sr.gov.pl

 

Przewodnicząca Wydziału: SSR Grażyna Grzybczyk

Z-ca Przewodniczącej Wydziału: SSR Grażyna Kursa
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Elżbieta Zimończyk

Informacja o podziale czynności

 

V Wydział  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sekretariat Wydziału V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
ul. Rynek 13
44-200 Rybnik

tel.   + 48 32 43 93 239
e-mail: w5@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału V znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Przewodnicząca Wydziału: SSR Sonia Lasota-Zawisza
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Łaś

Informacja o podziale czynności

 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Raciborzu, Rybniku i Żorach oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach

VI Wydział Gospodarczy

Wydział VI Gospodarczy Sądu Rejonowego  mieści się  w Rybniku przy ulicy Rynek 13 ( od dnia 23 marca 2011 r. ). Biuro Podawcze Wydziału VI znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

Wydział rozpoznaje  sprawy z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Rybniku,Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach.

Sekretariat Wydziału VI Gospodarczego:
ul. Rynek 13
44-200 Rybnik

tel.    + 48 32 43-93-235
e-mail: w6@rybnik.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Makówka 

Z-ca Przewodniczącego Wydziału: SSR Marcin Rozmus 

Kierownik Sekretariatu Wydziału: Marzena Szostek

Informacja o podziale czynności

VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach 

 

Sprawy dotyczące  rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz  rejestru dłużników niewypłacalnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach (SR Zabrze, SR Ruda Śląska, SR Tarnowskie Góry, SR Racibórz, SR Rybnik, SR Żory, SR Jastrzębie-Zdrój, SR Wodzisław Śląski) rozpoznaje  Sąd Rejonowy w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .

 

Sprawy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach (SR Zabrze, SR Ruda Śląska, SR Tarnowskie Góry, SR Racibórz, SR Rybnik, SR Żory, SR Jastrzębie-Zdrój, SR Wodzisław Śląski) rozpoznaje Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy.

  

VII Wydział  Ksiąg Wieczystych

Sekretariat Wydziału VII Ksiąg Wieczystych:
ul. Zamkowa 3
44-200 Rybnik
tel.: +48 32 43-93-283

e-mail: w7@rybnik.sr.gov.pl

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych pokój nr 40, tel. + 48 32 43-93-272,

Ekspozytura Centralnej Informacji - wydawanie odpisów, tel. + 48 32 43-93-271,

Przeglądanie akt i ksiąg wieczystych, tel. + 48 32 43-93-272

Przewodnicząca Wydziału: Starszy Referendarz sądowy Ewa Cnota-Kuźbińska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Agnieszka Tokarek

Informacja o podziale czynności

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 409 053
Opublikował: Magdalena Lewandowska-Born
Publikacja dnia: 22.09.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry