Strona główna / Udostępnianie informacji publicznej / Przebieg i efekty kontroli - 2013

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych w 2013

Dane na poniższej stronie są nieaktualne.
Strona usunięta dnia 10.10.2017

powód: nieaktualna
Wróć do strony głównej.

I.
W oparciu o art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U .Nr 112/2001, poz. 1198), informuję, iż w roku 2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej ( Dz.U. z dnia 9 marca 1995r. Nr 23, poz. 128) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprawowania kontroli legalności skierowania i przebywania w stacjonarnych zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej osób, na które został nałożony obowiązek leczenia odwykowego oraz warunków, w jakich te osoby przebywają, przeprowadzono kontrolę następujących placówek znajdujących się na obszarze działania Sądu Rejonowego w Rybniku:
Kontrolę przeprowadzili sędziowie wyznaczeni przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach:
1. Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim - Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober,
2. Stacjonarny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Kobiet w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Rybczyńska
3. Dom Pomocy Społecznej w Lyskach - Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Majwald-Lasota,
4. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Rybczyńska,
5. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach - Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa,
6. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku - Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Majwald-Lasota,
7. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim - Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober.
8. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach – Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa
9. Dom Opieki „ Senior ” w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa
10. Dom Pogodnej Starości im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bełku – Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober
11. Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku - Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa ( na terenie placówki nie przebywają nieletni – wobec tego odstąpiono od przeprowadzenia kontroli )
12. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach – Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Kursa ( na terenie placówki nie przebywają nieletni – wobec tego odstąpiono od przeprowadzenia kontroli placówki )
13. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim – Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Bober ( na terenie placówki nie przebywają nieletni – wobec tego odstąpiono od kontroli )
14. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego SSR Ewa Majwald – Lasota ( na terenie placówki nie przebywają nieletni – wobec tego odstąpiono od przeprowadzenia kontroli )
15. Rodzinny Dom Seniora w Rybniku – Sędzia Sądu Rejonowego SSR Ewa Majwald Lasota ( odstąpiono od kontroli w związku z likwidacją placówki )
Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych zostanie sprawdzona podczas następnej kontroli. Protokoły kontrolne mogą zostać udostępnione do wglądu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Rybniku przy Placu Kopernika2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 32 4393103.
II.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, do końca grudnia 2013 roku przeprowadzono kontrolę Kancelarii Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Rybniku obejmującą ich działalność w 2012 roku. Kontrolę przeprowadzili sędziowie wyznaczeni przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rybniku:
1. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdaleny Rożenek - Sędzia Sądu Rejonowego Witold Zawisza
2. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Tomasza Wiśniewskiego - Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku Łucja Gruszczyńska - Czapla,
3. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Czesława Lachowicza - Sędzia Sądu Rejonowego Patrycja Paloc
4. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusza Chmielowskiego - Sądzie Sądu Rejonowego Krystyna Magnuszewska,
5. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Roberta Porady - Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Westwal
6. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Zbigniewa Zawadzkiego - Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku Kamila Przeczek
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji w roku 2013, w wyżej wymienionych kancelariach, a ponadto w Kancelarii Komornika Krzysztofa Dzidy została także przeprowadzona kontrola pod względem prawidłowości prowadzenia rachunkowości, czyli prowadzenia i zamknięcia ksiąg rachunkowych, rozliczeń finansowych kancelarii, w tym prawidłowości pobierania opłat egzekucyjnych, prawidłowości prowadzenia kwitariusza, terminowości przekazywania środków pieniężnych uczestnikom postępowań egzekucyjnych. Kontrola została przeprowadzona przez Główną Księgową Sądu Rejonowego w Rybniku Joannę Machę.
Realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych zostanie sprawdzona podczas następnej kontroli. Protokoły kontrolne mogą zostać udostępnione do wglądu w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Rybniku przy Placu Kopernika 2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 32 4393103.
Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku
Krzysztof Fojcik

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Bożena Sobik
Dokument z dnia: 31.01.2014
Dokument oglądany razy: 5 443
Opublikował: Bożena Sobik
Publikacja dnia: 31.01.2014
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry