Strona główna / Informacje / Konta bankowe

Konta bankowe

Wersja archiwalna zmieniona dnia 04.10.2016.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Numer rachunków bankowych dla dokonywania wpłat:

 • Opłaty związane z obsługą Ksiąg Wieczystych, wpisy, grzywny, koszty sądowe:
  NBP o/o Katowice: 64 1010 1212 3062 4522 3100 0000

  W celu sprawnej obsługi stron uprasza się, aby przed wniesieniem pisma do sądu dołączyć do tego pisma dowód wpłaty dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Rybniku lub zakupić znaki opłaty sądowej.
  Dowód wpłaty winien określać dokładnie:
  a) dla spraw toczących się w Sądzie
       - sygnaturę akt strony postępowania sądowego
       - dla wpłat do Wydziału Ksiąg Wieczystych dodatkowo numer księgi wieczystej
       - dla wpłat do Wydziału Gospodarczego nr KRS
  b) dla spraw nowych
       - nazwę Wydziału do którego sprawa jest kierowana, strony postępowania 
         sądowego

  Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 • Zaliczki na koszty postępowania sądowego ( na biegłego.mediatora,kuratora, opłata za wpis do Rejestru Spadkowego itp.)
  NBP o/o Katowice: 04 1010 1212 3062 4513 9800 0000
 • Wpłaty do depozytu wadia, kaucje, poręczenia, zabezpieczenia
  Bank BGK o/Katowice 26 1130 1017 0021 1000 5190 0004
 • W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
 • Imię i nazwisko
 • Sygnaturę sprawy
 • Numer karty dłużnika
 • Numer księgi wieczystej

UWAGA! brak możliwości wpłat i wypłat w kasie sądu, wpłaty i wypłaty będą realizowane wyłącznie poprzez rachunek bankowy (dot. depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń).

Wypełniając przelew "papierowy" prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu (najlepiej drukowanymi literami), gdyż bardzo często zdarzają się przekręcenia nazwisk lub sygnatur w czasie przepisywania ich w urzędach pocztowych / bankach.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 28 947
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 04.10.2016
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry