Strona główna / Oferty pracy (konkursy)

Oferty pracy (konkursy)

Konkurs: O.Kdr.100 - 1/19

Stanowisko: REFERENDARZ SĄDOWY [Rozstrzygnięty]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 12.03.2019, 15:30 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

1. Zarządzenie

2. Ogłoszenie

3. Oświadczenia

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych + klauzula informacyjna

5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

6. Aneks - informacja o liczbie wolnych etatów

7. Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu

8. Informacja o wynikach konkursu

9. Sprostowanie informacji o wynikach konkursu

Opublikowano dnia: 04.02.2019 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


Konkurs rozstrzygnięty:

Konkurs rozstrzygniętyDo góry