Strona główna / Skargi i wnioski

Skargi i wniosk

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.09.2017.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

 Sąd Rejonowy w Rybniku przyjmuje skargi i wnioski stosownie do przepisów:

 

 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn.zm.)

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524)

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

 

 

Skarga powinna zawierać:


• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię, nazwisko oraz dokładny adres wnoszącego skargę/wniosek
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego dotyczy skarga/wniosek

 

 

Termin załatwiania skarg/wniosków:


Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

 

Skargi nie podlegające rozpoznaniu:


• gdy ich zakres dotyczy działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli;
• gdy zawierają treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe.

 

 

Sposoby wnoszenia skarg i wniosków:

  • pisemnie - kierowane na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku

Plac Kopernika 2

44-200 Rybnik


lub w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Rybniku

 

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - kierowane na adres e-mail:

administracja@rybnik.sr.gov.pl 

 

 

Prezes bądź Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w siedzibie Sądu w każdy poniedziałek w godzinach 11.00 - 12.00,

 

I piętro, pokój nr 124 po uprzednim telefonicznym umówieniu się na rozmowę.

 

32/ 43-93-103

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 19.08.2015
Dokument oglądany razy: 15 025
Opublikował: Anita Zynek
Publikacja dnia: 14.09.2017
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry