Strona główna / Informacje / Mediatorzy - Punkt Konsultacji z mediatorami

Mediatorzy - Punkt Konsultacji z mediatorami

Mediacje

Z dniem 1 stycznia 2016r. weszła w życie ustawa z 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015r. poz. 1595), która zakłada upowszechnienie mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy.

Korzyści płynące z mediacji to m.in.:

- krótszy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy,

- mniejszy formalizm i większe poczucie komfortu psychicznego,

- zwiększona gwarancja usunięcia na trwałe konfliktu,

- zmniejszone koszty postępowania,

- większy wpływ na sposób prowadzenia postępowania,

- możliwość wyboru rozjemcy sporu (mediatora).

 

W Sądzie Rejonowym w Rybniku, stali mediatorzy pozostają do dyspozycji stron w tym do prowadzenia spotkania informacyjnego:

Harmonogram dyżurów mediatorów w Punkcie Konsultacji z mediatorami w Sądzie Rejonowym w Rybniku od dnia 1 grudnia 2017 r.   

Dostępni są również inni stali mediatorzy, których lista prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego, bądź mediatorzy z list przekazanych przez organizacje pozarządowe i uczelnie.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

 

 

Listy stałych mediatorów, listy mediatorów przekazywane przez organizacje pozarządowe i uczelnie oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich są udostępniane w Oddziale Administracyjnym oraz Biurze Obsługi Interesantów.


Listy mediatorów oraz dodatkowe informacje z Sądu Okręgowego w Gliwicach

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Anita Zynek
Dokument z dnia: 23.11.2009
Dokument oglądany razy: 15 013
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 06.08.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry