Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

 

Informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism do Sądu Rejonowego w Rybniku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Rybniku:
- DOTYCZY pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z póz. zm.),
- NIE DOTYCZY pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. 

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Rybniku niezbędne jest:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krystian Tokarz
Dokument z dnia: 18.11.2008
Dokument oglądany razy: 39 254
Opublikował: Paweł Biegisz
Publikacja dnia: 01.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry